Terms & conditions

Please read these terms and conditions carefully as they form part of your agreement with House of Thol VOF. By accessing our website, registering as a customer or ordering products, you agree to comply with these terms and conditions.

House of Thol may modify these terms and conditions from time to time in order comply with changing legislations and to provide the highest level of service and protection to our customers. Please check these terms for any changes before you order.

 

Article 1 Identity of the company 

House of Thol VOF

Thomas Linssen & Jana Flohr

Parksesteeg 8

6611 KH Overasselt

 

Web:      www.houseofthol.nl

www.shophouseofthol.nl

www.houseoftholwholesale.com

 

Telephone: +31 24 744 0099

E-mailaddress: home@houseofthol.nl

 

Chamber of commerce: 59932694 
VAT-number: NL853700023.B01

 

IBAN: NL19 TRIO 0197 9422 61

BIC: TRIONL2U

Article 2 Applicability 
These conditions are applicable to orders and sales, assignments given to House of Thol, business activities carried out by House of Thol, deliveries by House of Thol and all other activities via the House of Thol wholesale website.

Other conditions will only be applicable if agreed on in writing. All verbal agreements by House of Thol are informal until confirmed in writing.


Article 3 General 
1. On the wholesale website, sales occur exclusively to (web)shops registred at the Chambre of Commerce who received a personal login code from House of Thol.
2. Products are exclusively sold for resale, in the shops for which the account is requested.
3. Products offered by set may not be sold separate.


Article 4 Payment 
You can pay by iDeal (NL), Bancontact/MisterCash (BE), PayPal or bank transfer (payment in advance).
When ordering for the first time, we ask you to pay in advance.
It’s also possible to choose to pay cash on pick up at our studio. Please make an appointment in advance.  

Article 5 Minimum order amount 
The minimum order amount is €100,- excluding Vat and shipping costs.

Article 6 Prices 
Prices are visible after you login on the website. All prices exclude VAT and other costs like shipping costs.
The retail prices (include VAT), mentioned in the product information, are recommended retail prices that we ask you to adhere to. 

Article 7 Reservation of ownership
1. All delivered products officially stay in House of Thol’s possession as long as House of Thol has something to claim from the buyer/principal. If the buyer/principal doesn’t fulfill his payment commitments in a timely manner, House of Thol has the right to reclaim the products without need for a notice of default.
2. Therefore, the buyer/principal is not allowed to sell the products to a third party before fulfilling his payment commitments.
3. The buyer/principle is bound to return the goods over which House of Thol wishes to validate their reservation of ownership within 3 days after a written request and without costs to House of Thol.

Article 8 Reclamations 
1. Reclamaties worden door House of Thol in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na de levering van de goederen schriftelijk of telefonisch zijn gemeld. 
2. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn, in een winkel zijn uitgestald (geweest) of zijn doorverkocht. 

Artikel 9 Levering 
1. House of Thol zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. Door House of Thol opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. House of Thol is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. 
3. House of Thol is gerechtigd deelleveringen te doen. 
4. De verzending van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer/opdrachtgever. Ook wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven e.d de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening van de afzender zijn, vrijwaart de afnemer/opdrachtgever House of Thol van alle aanspraken van de vervoerder. 

Artikel 10 Retourneren van de goederen 
Goederen kunnen de door de afnemer/opdrachtgever niet geretourneerd worden, tenzij bij ontvangst door de afnemer blijkt dat zij beschadigd zijn dan wel gebreken vertonen. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 
1. In geval van overmacht zijdens House of Thol blijft de opdracht van kracht, maar worden House of Thols verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort. Een en ander behoudens verkopers recht om in een dergelijk geval de opdracht voor zover die nog niet uitgevoerd is, te annuleren en het wel reeds uitgevoerde in verhouding tot het geheel in rekening te brengen. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk begrepen niet (tijdige) levering door leveranciers van House of Thol, ook in die gevallen waarin House of Thol de niet (tijdige) levering had kunnen voorzien. En alle oorzaken welke buiten de schuld en macht van House of Thol vallen. 
2. Alle extra kosten die veroorzaakt zijn door overmacht zijdens de afnemer/opdrachtgever komen ten laste van de afnemer/opdrachtgever. 
3. House of Thol is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, noch voor afwijkingen in kleur en vorm van het geleverde, voor zover zij afhankelijk is van eigen toeleveranciers. Verkoper beperkt voorts aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot het bedrag van de transactieprijs, behoudens eigen grove schuld en opzet. Verkoper is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade. 

Artikel 12 Toepasselijk recht 
Alle geschillen die voortspruiten uit of samenhangen met enige offerte, opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie zullen worden berecht volgens Nederlands recht. 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook indien de afnemer woonplaats in het buitenland heeft. 
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 

Artikel 13 Afbeeldingen op de webshop

De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment van House of Thol afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw computer beeldscherm. 


Artikel 14 Prijswijzigingen 
House of Thol heeft te allen tijde het recht om haar prijzen te wijzigen. 

Artikel 15 Bescherming van uw privacy 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door House of Thol gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 

Artikel 16 Auteursrecht 
Op alle afbeeldingen van House of Thol rust auteursrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Stokwolf, tenzij het gebruikt wordt voor productbeschrijvingen op de website. 

De afbeeldingen zijn niet geschikt voor publicatie. Neem contact op voor persbeelden.

Overasselt, 22 augustus 2018

© 2018 - 2023 House of Thol - wholesale portal | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore