Hallo!
Welkom in de House of Thol wholesale shop

Deze shop is speciaal gebouwd voor bedrijven en winkels die onze producten willen wederverkopen. 

Vraag een inlogcode aan

Heb je interesse om House of Thol producten in te kopen? 
Dat kan als je een geldig btw nummer hebt en de bestemming wederverkoop is.

Om de prijzen te kunnen zien en een bestelling te plaatsen heb je een account met inlogcode nodig, en die kunnen wij voor je aanmaken.
Interesse?

Stuur een mail naar sales[at]houseofthol.nl met daarin de volgende gegevens:

- de naam en een omschrijving van je bedrijf + website
- je bedrijfsgegevens inclusief geldig btw- en kvk-nummer.

Je ontvangt zo snel mogelijk bericht en -na goedkeuring- een persoonlijke inlogcode.

Over verzending

Verzendkosten en -tijden varieren afhankelijk van de bestemming. Voor een overzicht, <klik hier>


Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling op de wholesale website van House of Thol gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en bent u, na de aankoop van artikelen uit ons assortiment, betalingsplichtig. 

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer 

House of Thol VOF
Thomas Linssen & Jana Flohr
Parksesteeg 8
6611 KH Overasselt

Web:      www.houseofthol.nl
www.shophouseofthol.nl
www.houseoftholwholesale.com

Telefoonnummer: +31 24 744 0099
E-mailadres: home@houseofthol.nl

KvK-nummer: 59932694 
BTW-nummer: NL853700023.B01

IBAN: NL19 TRIO 0197 9422 61
BIC: TRIONL2U


Artikel 2 Toepasselijkheid 
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de orders en verkopen, aan House of Thol gegeven opdrachten, door House of Thol uitgevoerde werkzaamheden, door House of Thol gedane leveringen en andere door House of Thol geleverde prestaties via de wholesale website van House of Thol.
Andere condities dan de onderhavige voorwaarden zullen slechts toepasselijk indien dat schriftelijk is overeengekomen. Alle mondelinge afspraken van House of Thol zijn vrijblijvend zolang zij door House of Thol niet schriftelijk zijn bevestigd. 


Artikel 3 Algemeen 
1. Verkoop vindt alleen plaats aan (web)winkels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die een persoonlijke inlogcode hebben ontvangen van House of Thol. 
2. Bestelde producten zijn alleen bedoeld voor wederverkoop en – tenzij anders overeengekomen - uitsluitend in de winkel(s) waarvoor de inlogcode is verkregen; 
3. Producten die per set worden aangeboden, mogen niet los worden verkocht. 


Artikel 4 Betaling 
Je kunt betalen via iDeal (NL), Bancontact/MisterCash (BE), PayPal of bankoverschrijving (vooraf overmaken).
NB Bij een eerste bestelling dient vooraf betaald te worden.
Het is ook mogelijk om te kiezen voor betalen bij afhalen bij onze studio in Overasselt. Er worden hiervoor geen verzendkosten gerekend. Graag vooraf een afspraak maken wanneer je het op wilt komen halen.

 

Artikel 5 Minimaal orderbedrag 
House of Thol wholesale hanteert een minimale orderafname van €100,- per order, exclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 6 Prijzen 
Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld. 
Bij bestellingen vanuit Nederland wordt de BTW automatisch aan de factuur toegevoegd.


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle geleverde goederen blijven House of Thol’s eigendom zolang verkoper nog iets van de afnemer/opdrachtgever te vorderen heeft. Indien de afnemer/opdrachtgever zijn verplichtingen betreffende betaling niet tijdig nakomt, heeft House of Thol, zonder enige ingebrekestelling, het recht de goederen terug te nemen.
2. Dientengevolge is de afnemer/opdrachtgever vóór bedoelde volledige betaling c.q vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen dan overeenkomstig de uitoefening van zijn bedrijf of de normale bestemming van de goederen. 
3. De afnemer/opdrachtgever is verplicht de goederen waarop verkoper zijn eigendomsvoorbehoud wenst geldend te maken franco te retourneren binnen 3 dagen van een schriftelijk verzoek daartoe. 


Artikel 8 Reclamaties 
1. Reclamaties worden door House of Thol in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na de levering van de goederen schriftelijk of telefonisch zijn gemeld. 
2. Ieder recht op reclamatie vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn, in een winkel zijn uitgestald (geweest) of zijn doorverkocht. 


Artikel 9 Levering 
1. House of Thol zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. Door House of Thol opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. House of Thol is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. 
3. House of Thol is gerechtigd deelleveringen te doen. 
4. De verzending van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer/opdrachtgever. Ook wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven e.d de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening van de afzender zijn, vrijwaart de afnemer/opdrachtgever House of Thol van alle aanspraken van de vervoerder. 


Artikel 10 Retourneren van de goederen 
Goederen kunnen de door de afnemer/opdrachtgever niet geretourneerd worden, tenzij bij ontvangst door de afnemer blijkt dat zij beschadigd zijn dan wel gebreken vertonen. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 
1. In geval van overmacht zijdens House of Thol blijft de opdracht van kracht, maar worden House of Thols verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort. Een en ander behoudens verkopers recht om in een dergelijk geval de opdracht voor zover die nog niet uitgevoerd is, te annuleren en het wel reeds uitgevoerde in verhouding tot het geheel in rekening te brengen. Onder overmacht wordt uitdrukkelijk begrepen niet (tijdige) levering door leveranciers van House of Thol, ook in die gevallen waarin House of Thol de niet (tijdige) levering had kunnen voorzien. En alle oorzaken welke buiten de schuld en macht van House of Thol vallen. 
2. Alle extra kosten die veroorzaakt zijn door overmacht zijdens de afnemer/opdrachtgever komen ten laste van de afnemer/opdrachtgever. 
3. House of Thol is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, noch voor afwijkingen in kleur en vorm van het geleverde, voor zover zij afhankelijk is van eigen toeleveranciers. Verkoper beperkt voorts aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot het bedrag van de transactieprijs, behoudens eigen grove schuld en opzet. Verkoper is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade. 


Artikel 12 Toepasselijk recht 
Alle geschillen die voortspruiten uit of samenhangen met enige offerte, opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie zullen worden berecht volgens Nederlands recht. 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook indien de afnemer woonplaats in het buitenland heeft. 
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 


Artikel 13 Afbeeldingen op de webshop
De artikelen in de afbeeldingen bij de productinformatie op de website zijn niet op ware grootte weergegeven. Tevens kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen van producten uit het assortiment van House of Thol afwijken van de werkelijkheid door de instellingen van uw computer beeldscherm. 

Artikel 14 Prijswijzigingen 
House of Thol heeft te allen tijde het recht om haar prijzen te wijzigen. 

Artikel 15 Bescherming van uw privacy 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door House of Thol gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 

Artikel 16 Auteursrecht 
Op alle afbeeldingen van House of Thol rust auteursrecht. De afbeeldingen op de webshop zijn verkleind en niet geschikt voor publicatie.  Er zijn downloads beschikbaar die door winkels voor promotie gebruikt  kunnen worden op voorwaarde dat de bron en fotograaf vernoemd wordt.

Overasselt, 22 augustus 2018

© 2018 - 2023 House of Thol wholesale | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel